Generalforsamling i Ålsgårde Surf og Sejlklub d. 19.4.2017

Der afholdes ordinær generalforsamling i Ålsgårde Surf og Sejlklub for klubbens medlemmer d. 19.4.2017 kl 19:30 i klublokalet.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kasserers beretning herunder forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent og ydelser:
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2018.
  Juniorer, kr. 500, Seniorer: kr. 850, Familie: kr. 1.200
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Søren Jacobsen modtager genvalg, Pia Lykke modtager genvalg, Kasper Brandt modtager genvalg.
  Jens Conradsen fratræder. Bestyrelsen forslå Peter Madsen.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt. Herunder nedsættelse af udvalg. Tobias fratræder festudvalget.

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes fremsendt til email: bestyrelsen@aass.dk senest d. 12.4.2017.