Generalforsamling i Ålsgårde Surf og Sejlklub d. 4.5.2016

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ålsgårde Surf og Sejlklub d. 4.5.2016.

Kl 19:30 i klublokalet. Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kasserers beretning herunder forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent og ydelser:
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2017.
  Juniorer, kr. 500, Seniorer: kr. 850, Familie: kr. 1.200
 6. Valg af formand: Ole Wenzel modtager genvalg
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Tobias Nicolaisen og Sejr Abildgaard modtager ikke genvalg.
  Bestyrelsen foreslår Mette Strüwing og Kenneth Barlev
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes fremsendt til email: bestyrelsen@aass.dk senest d. 27.4.2016