Generalforsamling i Ålsgårde Surf og Sejlklub d. 24.4.2018

Der afholdes ordinær generalforsamling i Ålsgårde Surf og Sejlklub for klubbens medlemmer tirsdag d. 24.4.2018 kl 19:30 i klublokalet.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kasserers beretning herunder forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent og ydelser: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019. Juniorer, kr. 500, Seniorer: kr. 850, Familie: kr. 1.200
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Formand Ole Wenzel modtager genvalg, Kenneth Barlev modtager genvalg, Kasserer Pia Lykke fratræder. Bestyrelsen har ved indkaldelse til generalforsamlingen ikke fundet en kandidat. Eventuelle interesserede kandidater til bestyrelsen herunder kasserer posten kan kontakte formanden for nærmere detaljer på email: ole@aass.dk
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Søren Helmersen modtager genvalg som revisor, revisorsuppleant Kenneth Barlev fratræder grundet bestyrelsespost.
  9. Eventuelt. Herunder nedsættelse af udvalg og aktiviteter.

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes fremsendt til email: bestyrelsen@aass.dk senest d. 17.4.2018.