Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 14.12.2018

Der afholdes ordinær generalforsamling i Ålsgårde Surf og Sejlklub for klubbens medlemmer tirsdag d. 14.12.2018 kl 18:00 i klublokalet.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen stiller forslag til afstemning om klubbens udtræden af Dansk Sejlunion med virkning per 1.1.2019.
 3. Bestyrelsens fremlægning af vedtægtsændringer til afstemning:
  Nuværende:
  § 3. MEDLEMSKAB AF ORGANISATION
  Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser
  Ændringsforslag:
  § 3. MEDLEMSKAB AF ORGANISATION
  Klubben er medlem af Dansk Surf og Rafting forbund.
 4. Eventuelt

Der vil efter generalforsamlingen blive afholdt julefrokost og tilmelding kan ske til email: ole@aass.dk.