Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 29.04.2019

Der afholdes ordinær generalforsamling i Ålsgårde Surf og Sejlklub for klubbens medlemmer mandag d. 29.4.2019 kl 20:00 i klublokalet.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kasserers beretning herunder forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent og ydelser: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020. Juniorer, kr. 500, Seniorer: kr. 850, Familie: kr. 1.200
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Søren Jacobsen modtager genvalg, Mette Stüvring modtager genvalg, Michael Boisen modtager genvalg. Peter Madsen modtager ikke genvalg. Kasserer Pia Lykke modtager ikke genvalg. Bestyrelsen har ved indkaldelse til generalforsamlingen ikke fundet kandidater til de ledige bestyrelsesposter. Eventuelle interesserede kandidater til bestyrelsen herunder kasserer posten kan kontakte formanden for nærmere detaljer på email: ole@aass.dk
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Søren Helmersen modtager genvalg som revisor, revisorsuppleant Tobias Nikolajsen.
  9. Eventuelt. Herunder nedsættelse af udvalg og aktiviteter.

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes fremsendt til email: bestyrelsen@aass.dk senest d. 22.4.2019.