Reglement

Reglement for brug af klubben faciliteter
Vi er mange der benytter vores klubhus og derfor er det vigtigt at alle er med til at holde det i rimelig stand og sørge for oprydning såvel som orden.

Bestyrelsen appellerer naturligvis til, at alle brugere af klublokalet og klubbens udstyr bruger sin sunde fornuft og motiverer hinanden til at holde orden og passe på tingene. Derudover er der udarbejdet nogle grundregler for brug af klubben:

 • Alkohol forbudt for unge under 18 år
 • Rygning forbudt inden døre
 • Ingen cykler i klublokalerne
 • Hunde skal være i snor på klubbens område
 • Ingen omklædning oppe i klubhuset
 • Ingen adgang i vådt badetøj/våddragt oppe i klubhuset
 • Ingen ophængning/opbevaring af badetøj, våddragter, håndklæder osv. oppe i klubhuset
 • Ingen surfboards oppe i klubhuset
 • Overnatning skal aftales med formanden Ole
 • Udlån af klubhuset er kun for medlemmer i eget regi efter aftale med bestyrelsen
 • “En fest” er noget man ringer og aftaler på forhånd med formanden Ole
 • Klubben skal være aflåst, hvis det er uden opsyn
 • Kun bestyrelsesmedlemmer har nøgle til klubben. Der findes en nøgle nede under (adgang med kode)
 • For at kunne låne surfskolens udstyr, både windsurf og bølgesurf, skal man have bestået en prøve hos en af instruktørerne.
 • Klubbens motorbåd må kun sejles af klubbens instruktører ifm. surfskole, klubarrangementer og redningsaktioner
 • Ryd op efter dig selv!. Affald, opvask osv¨
 • Ophold på klubbens tag er forbudt
 • Går noget i stykker underrettes vicevært Jens

Gentagende overtrædelser er ovenstående regler, tyveri eller hærværk mod klubbens ejendele / lokaler vil medføre permanent bortvisning fra klubben.

Klubbens vedtægter findes her


Vigtigt !
Der skal altid benyttes redningsvest ved brug af klubbens udstyr. Ved brug af klubbens SUP boards, surf boards og kajakker må der kun sejles langs kysten dvs. 100-200 meter fra stranden. Sejlads ud til farvandsafmærkningerne (den grønne bøje) er ikke tilladt.